19. juli ble det satt ut fiskefelle i nedre del av Teksdalselva i Bjugn. Fellen skal fange opp all oppdrettsfisk som kommer opp i vassdraget, og inngår i et samarbeidsprosjekt mellom grunneiere, fiskerettshavere, miljømyndigheter og Ferskvannsbiologene AS.

Oppdrettsnæringa betaler

Det er oppdrettsnæringa som tar regninga for kostnader og drift av anlegget.

– Vi har hatt problemer med oppdrettslaks i Teksdalselva over lang tid. For noen år siden var det faktisk 20 prosent oppdrettsfisk i elva, noe som er langt over tålegrensa. De siste årene har det vært registrert kun fem prosent. I dette prosjektet skal vi dokumentere og ta prøver av eventuell oppdrettsfisk som fanges opp av fellen, forteller Harald Kolven i Ørland/Bjugn Jeger- og fiskerforening.

Daglige besøk

Det er foreninga som ivaretar fellen nå i sommermånedene. Kolven leder fiskestellsutvalget i foreninga, og er blant medlemmene som daglig besøker elva for å se etter mulig fangst.

– Vi plukker ut alt av klassisk oppdrettsfisk, mens annen fisk slippes forbi. Foreløpig har vi ikke funnet en eneste oppdrettslaks. Vi har kun kommet over en regnbueørret som heller ikke hører til elva, sier han.

Han utelukker imidlertid ikke at det kan bli registrert funn av oppdrettslaks.

– Så skånsomme som mulig

– Oppdrettsfisken kommer opp litt senere på sesongen, så det kan nok bli mer utover. Fra før vet vi at det er en oppdrettslaks som er tatt på sportsfiske i elva i sommer. Vi vet heller ikke hva som kom opp i elva før fellen ble satt ut, sier Kolven.

Han presiserer at fiskefellen skal ha «minimal» betydning for sportsfisket.

– Fisken kan være litt skremt etter passering av fellen, men blir fort normal igjen. Vi er så skånsomme som mulig for å unngå å stresse fisken, sier han.

Lovende laks

Ifølge Kolven er kvaliteten på fisken som får passere fellen, langt over forventet.

– Det er skikkelig fin laks vi slipper forbi, blank og fin. Det er ikke bare småfisk heller. Derfor er det litt rart at det ikke har kommet flere fiskere hit. Samtidig er det overraskende at det kommer fisk opp i denne vanntemperaturen av så god kvalitet, sier han.

Den varme og tørre sommeren har vært en utfordring i flere lakseelver på Fosen.

Fiskefellen ble satt ut 19. juli i år. Foto: Harald Kolven

Kraftregulert

– Det er nærmere 21 grader i elva, men trivselstemperaturen for fisken ligger på 17 grader. Vi er altså langt over kanten.

Kolven viser til at stressrelatert sykdommer kan bryte ut blant fisken i slike situasjoner. I Teksdalselva tror han imidlertid ikke det vil skje.

– Elva er kraftregulert, så selv på tørre somre er det vatn i elva. Vi har et godt samarbeid med FosenKraft på det området, slik at de har spart noe vatn. Mer vatn reduserer muligheten for et utbrudd, sier Kolven.

Vis hensyn

– Jeg tror Teksdalselva er den eneste elva på hele Fosen som det går an å fiske i akkurat nå, sier han.

Han ber imidlertid folk unngå ferdsel i umiddelbar nærhet av fella.

– Vi ber om forståelse for at den fisken skal få være i fred, og ikke bli stresset. Særlig når det er så varmt, og problemene som følger med, sier han.