- Jeg vil takke politikeren som har hørt på oss. Dette har vi jobbet og kjempet for. Dette er en stor seier, og det motiverer for videre innsats i FAU. Nå blir det en spennende prosess framover med bygging og hva de greier å få til. Blir det 1 til 10-bygging, eller blir det gjort i to trinn, sier en glad FAU-leder etter å ha fulgt saken i kommunestyret.

- Spennende tider

Stadsbygd-rektor Roger Fredheim fulgte også saken fra tilhørerplass i kommunestyresalen.

- Jeg forholder meg til det vedtaket som er gjort i dag. Jeg tror det blir godt mottatt av foreldre og ansatte ved skolen. Nå blir det spennende tider. Jeg tror vi skulle greid å leve videre med rådmannens forslag også, sier Fredheim.

Sigrid Topsøe-Strøm Gilleberg er kommunestyrerepresentant for SV og medlem i FAU ved Vanvikan skole. Hun er fornøyd med dagens vedtak.

- FAU har vært veldig klar på at vi har ønsket å beholde ungdomsskolen i bygda. Vi er fornøyd med dagens skole i Vanvikan. Det har vært et krevende år for skolen, sier hun.

- Grendepolitikk

- Dette har vært en komplisert og vanskelig sak, sa Daniel Fenstad (H) da det ble åpnet for debatt i saken om ungdomstrinnstruktur i Indre Fosen.

Det sa flere av dem som tok ordet i denne saken.

- Vi er i en særstilling i Indre Fosen med tanke på antall ungdomsskoler. Til dere som synes 25 minutter er lang reisetid; ta dere en tur til Vestlandet eller Nord-Norge. Et tungtveiende argument for meg i denne saken er at vi ved å samle ungdomsskoleelevene på Åsly får et større miljø og et bedre fagtilbud. Det er mye grendepolitikk i denne saken. Jeg har hørt påstander om at det vil føre til en rasering av Vanvikan og Stadsbygd dersom ungdomsskole forsvinner. Det finnes det ikke grunn lag for å hevde. Økonomi er også ekstremt viktig for meg i denne saken. Nå sier vi nei til å spare tre millioner per år om vi ikke går for rådmannens forslag, sa Fenstad.

- Lite å spare

- Dette er den første store struktursaken vi får i den nye kommunen. Da jeg leste utredningen var det overraskende lite å spare på slå sammen ungdomstrinnene, og der det var noe, var det lite. De lærde strides om store enheter er best. Eksamensresultatene fra Indre Fosen viser at Mælan og Stadsbygd, som er de minste ungdomsskolene, har de beste resultatene sa Bjørnar Buhaug fra Senterpartiet.

Mangel på entydighet

Knut Ola Vang (Ap) mente i likhet med flere av representantene som tok ordet i saken at mangel på entydighet i utredningen har vært vanskelig for politikerne.

- Møter med ungdommer og ungdomsrådet har vært viktig for oss i Arbeiderpartiet, men heller ikke der har vi vi opplevd entydighet i meninger. Det vi har lagt vekt på når vi går for å opprettholde dagens struktur, er at vi ønsker å opprettholde ungdomsskolen i bygder med stort vekstpotensial, økonomisk er det ikke så stor forskjell om det blir sammenslåing eller ikke og det er ikke entydighet i at stort er bedre enn lite, sa Vang da han fremmet et fellesforslag om å beholde dagens struktur på vegne av Ap, Sp, H, KrF og MDG.

- De har behov for å prøve vingene

Anne Berit Skjerve Sæther var den eneste av Arbeiderpartiets representanter som gikk for rådmannens forslag om å endre på ungdomstrinnstrukturen.

Anne Berit Skjerve Sæther gikk mot resten av arbeiderpartigruppa og stemte for rådmannes forslag.

- Jeg har et annet syn i denne saken enn resten av gruppa. Jeg mener ungdommene har godt av å samles når de er i denne alderen. De har behov for prøve vingene. Det er ikke entydighet i at stort er bra og at lite er dårlig, eller omvendt, sa hun.

- De som har mest grunn til å være fornøyd i dag er Fevåg/Hasslevika. Ingen vil vel foreslå å legge ned den skolen nå. Det er mye grendepolitikk i denne saken, dessverre. Vi i SV er delt. Jeg vil gå for rådmannens forslag, sa Per Brovold.

Relasjoner er viktig

Marthe Småvik fra Frp argumenterte for å opprettholde dagens struktur med at flere ungdomskoler ville gi elevene flere valgmuligheter i valg av skole. Indre Fosen har fritt skolevalg.

- Skoler er viktige, og det er ikke størrelsen det kommer an på. Det er relasjoner som er viktige, sa hun.

- Trist og stusselig

Daniel Fenstad (H) var skuffet etter avstemmingen i kommunestyret.

- Jeg mener dette er trist og stusselig. Her slår vi sammen en kommune som vi prøver å ruste for fremtiden, så låser det politiske flertallet strukturen for mange tiår fremover. Vi får presentert røde tall inn i evigheten, men det er ingen vilje til å kutte i utgifter og redusere investeringene. Jeg er bekymret for konsekvensene dette får for tjenestetilbudet til kommunen.