Over hele landet arbeider Fortidsminneforeningens fylkesavdelinger og lokallag for å redde verneverdige bygninger og andre kulturminner fra forfall eller riving.

Sentralt register

Rødlista er Fortidsminneforeningens sentrale register over verneverdige kulturminner som står i fare for å forsvinne.

I noen tiår fram til 1950-tallet finansierte Staten såkalte «ishus» langs kysten for å bistå fiskerne med oppbevaring av is og innfrysing av agn.

– Muligens det eneste

– Et slikt ishus finnes i dag på Hongsand i Roan, visstnok det siste i kommunen, og muligens det eneste av så autentisk karakter i regionen, sier daglig leder Merethe Skjelfjord Kristiansen ved den trønderske avdelingen i Fortidsminneforeningen om bakgrunnen for at de har satt dette ishuset på sin liste.

Ishuset på Hongsand har ei grunnflate på rundt 85 kvadratmeter, og er oppført i to etasjer. I den øvre delen av bygget ble det også bygget eget rom med frysebokser som befolkningen fikk leie for innfrysning av matvarer. Dette var før «hjemmefryseren» kom på markedet, og rommet hadde egen inngang, ifølge Fortidsminneforeningen.

Befaring

Hauke Haupts i Trøndelag fylkeskommune var nylig på befaring og konkluderte med at ishuset har betydelig kulturhistorisk formidlingsverdi:

«Kystkulturarven og særlig utviklingen i det 20. århundre er underrepresentert i de nasjonale kulturminneregistre og fredningslister og det er derfor av prioritert interesse å ta vare på slike kulturminner knyttet til fiskerinæringen. Ishuset på Hongsand vurderes som et viktig og meget bevaringsverdig kulturminne fra sin tid.»