- Man må bruke marka med respekt. Marka på Fosen er en opplevelse på denne tiden av året, sier Berit Langdahl Andresen i landbrukskontoret Ørland/Bjugn.

Det er båndtvang for hund i Norge mellom 1. april og 20. august. Landbrukskontoret sier vilt, fugler og beitedyr er ekstra sårbare om våren.

Mer sau

Antall søyer i de seks sørtrønderske kommunene på Fosen er økende. I 2010 var det 7134 søyer i området. antallet har vokst med over 46 prosent frem til 2016 da det ble registrert 10429 dyr i de seks kommunene.

- Sauebesetningene øker. Særling langs kysten og rundt tettstedene og byer. Når nye tar over gård er det ofte de begynner med sau, sier Ingrid Gauslaa Hårstad som er landbrukssjef i Ørland og Bjugn.

De to ansatte ved landbrukskontoret forteller at det er mye kapasitet i utmarka som ikke utnyttes.

- Sau er et fint dyr om man ikke har så mye erfaring med dyrehold fra før. Folk ser også at det gror igjen mange steder. Det er en grunn til å begynne med sau. Det er flott at fosninger også våkner på at det gror igjen uten drift, sier Andresen.

- Før var mange økonomisk nødt til å bruke utmarka. Utmarka er og bør fortsatt være en ressurs på Fosen, sier Hårstad.

Saueslipp

I mai slippes sau og andre beitedyr ut i marka mange steder på Fosen. Landbrukssjefen på ytre Fosen forteller at det er mye sau på beite som ikke går inngjerdet. Det er også flere steder det nå går beitedyr der det ikke har gjort det i senere år.

- Vi har eksempler på at saueflokker her på Fosen har vært jaget av hund. Resultatet er skremte dyr og de følgene det har, sier Hårstad.

De to ansatte ved landbrukskontoret sier sau ofte slippes ut en stund etter lamming, og at lam er helt avhengige av mora.

- Små lam er ikke drøvtyggere enda, men er helt avhengige av morens melk. Det er en katastrofe for lammet å bli skilt fra mora nå. Alle hunder har et jaktinstinkt. Når dyrene begynner å løpe kan man ikke stole på at en ellers lydig og snill hund ikke instinktivt jager etter, sier Andresen.

Du kan risikere å se slike plakater når de er ute og ferdes på Fosen. Foto: Mattilsynet

Flinke fosninger

Landbrukskontoret opplever at folk på Fosen stort sett er veldig flinke til å ha dyr i bånd når de bruker marka. Folk forstår at skremte dyr påfører bønder direkte økonomiske tap, og ikke minst går utover dyrene.

- Det kan selvfølgelig forekomme uhell. Det er viktig å være litt ekstra obs i perioden nå. Om det skulle skje et uhell oppfordrer vi til å gi beskjed. Da har man mulighet til å sjekke at det ikke er skjedd skade, og å passe på at konsekvensene blir så små som mulig, sier Andresen.

Landbrukskontoret oppfordrer alle til å følge henvisningene på skilt som angår husdyr, og å være flinke til å lukke grinder etter seg.

- Om bonden ikke vet at noe har skjedd er det vanskelig å ta forholdsregler. Man kan gi beskjed til politiet eller landbrukskontoret om man ikke vet hvem det er som har dyr i området, sier Hårstad.

Vilt

Våren er en sårbar tid også for fugl og vilt.

- Fugler hekker og vilt får kje. Om man kommer over fugleunger eller et nyfødt kje er det lurt ikke å gå for nært. Det kan være greit å passe på både unger og dyr, sier Hårstad.

- Rovdyr finner lettere dyr og fugl om mennesker har gått der. Det er viktig at vi bruker naturen med respekt og ikke er borti egg og reir, sier Berit Langdahl Andresen.

- Husk bånd, og god tur, sier Ingrid Gauslaa Hårstad.