Formannskapet i Ørland kommune har i dag samlet seg bak en uttalelse kommunen er bedt om å framlegge for Fylkesmannen vedrørende status i kommunereformen. I uttalelsen er det en klar invitasjon til nye samtaler med Bjugn kommune.

- Vi ønsker ikke å blande oss inn i den pågående dialogen mellom Åfjord, Bjugn og Roan, men har svart på henvendelsen fra Fylkesmannen, sier Ørland-ordfører Tom Myrvold (H).

- Veldig spesielt

Bjugn-ordfører Ogne Undertun (Ap) hadde nettopp sett artikkelen på Fosna-Folket.no, da lokalavisa tok kontakt torsdag ettermiddag.

- Jeg forholder meg til de politiske vedtakene vi har i Bjugn (Intensjonsavtale om sammenslåing med Åfjord, red.anm.). Så må jeg si at jeg synes det er en spesiell timing å komme med dette nå. Det er bare noen timer før Roan kommunestyre skal behandle om de skal gå i dialog med Åfjord og Bjugn om en sammenslåing. Videre er det like før vi i Bjugn skal gå i gang med en innbyggerundersøkelse.

- Synes du dette ligner taktikkeri fra Ørlands side?

- Ja, det synes jeg jo. Ørland-politikerne har jo hatt mange anledninger til å prate med oss. Det er ikke mange dagene siden Ørland-ordfører Tom Myrvold delte en Fosna-Folket-artikkel med brevet til Ola Garli på sin Facebook-side. Myrvold skrev ikke noe mer i innlegget. Det var også en litt merkelig handling. Jeg synes i hvert fall det er veldig spesielt av Ørland å komme med dette utspillet mot oss rett før kommunestyremøtet i Roan i kveld, svarer Bjugn-ordføreren.

I artikkelen som Ørland-ordføreren delte, gikk Ola Garli ut med sin kritikk av Bjugns sammenslåingsprosess med Åfjord.

Reformen

Kommunereformen på Fosen begynner å bli en komplisert affære. I vår forhandlet Ørland og Bjugn om sammenslåing. I intensjonsavtalen var partene enige om at administrasjonssenteret i den nye kommune skulle ligge i Botngård. I folkeavstemningen i slutten av mai stemte bjugningene ja og ørlendingene nei til sammenslåing. Etter folkeavstemningene, tok Bjugn et initiativ mot Åfjord. Åfjord var på det tidspunktet i full gang med å slå seg sammen med Roan etter at roansbyggen sa ja i folkeavstemningen i slutten av mai.

Roan og Åfjord har vedtak på å bli én kommune fra 1. januar 2020. Åfjord takket ja til dialog med Bjugn, mens Roan kommunestyre to ganger har sagt nei til en dialog med Bjugn om sammenslåing. Torsdag kveld skal Roan kommunestyre for tredje gang behandle om de skal gå i dialog med Bjugn om en sammenslåing av Bjugn, Åfjord og Roan. Bjugn og Åfjord har for øvrig en intensjonsavtale om sammenslåing av kommunene Bjugn, Åfjord og Roan, men den avtalen har ikke Roan kommunestyre vedtatt.

Overbevist om Bjugn-Åfjord

Bjugn-ordfører Undertun er selv helt overbevist om at det riktige for Bjugn kommune er en sammenslåing med Åfjord og Roan, dersom Roan ønsker.

- En sammenslåing med Åfjord vil komme Bjugn-innbyggerne til gode. Vi blir i stand til å levere bedre tjenester innen eldreomsorg og skole, mener han.

- Frykter du at Ørlands utspill i dag kan påvirke Roan-politikernes avgjørelse i kveld?

- Jeg frykter ingenting, men det er ikke utenkelig at det gjør det. Dette kan oppfattes som enda en vanskelig ball å håndtere, svarer Undertun.

- Dårlig økonomi

Neste uke blir innbyggerne i Bjugn spurt om hva de mener om en sammenslåing med Åfjord og Roan. Svaret vil foreligge om noen uker. Til tross for en noe negativ reaksjon på Ørlands nye utspill, er ikke Bjugn-ordføreren totalt avvisende til en ny Ørland-Bjugn-prosess.

- Dersom det blir en folkeaksjon i Bjugn om sammenslåing med Ørland, så må jo jeg lytte til folket. Men jeg tror ikke bjugningene vil gi ifra seg titalls millioner kroner som vi får med en sammenslåing med Åfjord.

- Hvorfor skulle ikke økonomien i en sammenslått Ørland og Bjugn kommune bli like god?

- Fordi vi er to kommuner med dårlig økonomi. Vi holder på å jobbe oss ut av dårlig økonomi, og det sier seg selv at de investeringene Ørland legger opp til vil påvirke kommuneøkonomien deres, sier Undertun.

Dette er uttalelsen fra Ørland kommune torsdag 1. desember:

«Kommunereform – invitasjon til dialog mellom Ørland og Bjugn kommuner

Ørland kommune m.fl. er av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag innen 12. desember bedt om å gi en kortfattet og oppdatert beskrivelse av hvilke prosesser kommunen er involvert i etter fylkesmannens tilrådning av 1.oktober om kommunestruktur i Sør-Trøndelag, herunder hvilke vedtak som er fattet og/eller hvilke prosesser som fremdeles pågår. Der hvor det ikke er fattet politiske vedtak, bes det om at det gis en vurdering av sannsynlige vedtak og når saken behandles.

Ørland kommune fattet i kommunestyremøte den 16. juni følgende vedtak: ” Med bakgrunn i resultatet fra den avholdte folkeavstemmingen angående «Avtalen om sammenslåing av kommunene Bjugn og Ørland», tar kommunestyret den tydelige tilbakemeldingen fra innbyggerne til etterretning, og avslutter det videre arbeid med sammenslåing av de to kommunene.”.

I ettertid har Fylkesmannen i Sør-Trøndelag den 30 september framlagt en faglig tilrådning som konkluderer med at Ørland kommune IKKE bør stå alene som kommune på kort sikt og hvor hele Fosen som én kommune anbefales på sikt.

Ordfører har i etterkant av fylkesmannens tilrådning klart uttalt at Ørland kommune er åpen for dialog og ikke vil avvise eventuelle tilbud fra kommuner på Fosen. Her er Bjugn spesielt nevnt, men samtidig klarlagt at for å gjenoppta prosessen med Bjugn, må det komme noe nytt på bordet (http://www.fosna-folket.no/nyheter/2016/09/30/Ørland-ordføreren-frykter-ikke-tvang-13574220.ece)

Ørland kommune registrerer at Bjugn kommune i ” politisk plattform for etablering av én ny kommune med utgangspunkt  i  Bjugn – Åfjord – Roan kommuner ” er villig til å akseptere en tjenestefordeling mellom kommunene som tilsynelatende avviker fra hva kommunen i forhandlinger med Ørland kommune var villig til å legge til Brekstad.

Ørland kommune presiserer at intensjonen ikke er å blande seg inn i drøftingene mellom Bjugn, Åfjord og Roan.

Ørland kommune vil allikevel signalisere at kommunen er innstilt på nye samtaler med Bjugn kommune.

Vi registrerer at ”politisk plattform for etablering av én ny kommune med utgangspunkt  i  Bjugn – Åfjord – Roan kommuner” inneholder andre elementer enn tidligere fremforhandlet avtale mellom Ørland og Bjugn kommuner. Det er Ørland kommunes vurdering at det kan gi grunnlag for en revidert avtale som har støtte hos begge kommuners innbyggere.

Sett fra Ørland kommunes ståsted vil et slikt signal og utsikt til avtale og tjenestefordeling mellom kommunene være å oppfatte som ”noe nytt” og videre grunnlag for dialog og forhandlinger.

Ørland kommune vil i tilknytning til spørsmålet presisere at Ørland kommune IKKE har avvist eiendomsskatt for ”verker og bruk” ved en eventuell kommunesammenslåing med Bjugn. Dette var et spørsmål som i den framforhandlede intensjonsavtalen mellom kommunene var forutsatt å avgjøres av en Fellesnemd – og da på grunnlag av en grundig faglig utredning som skulle gi svar på hvorvidt ”inntektspotensialet” ved å innføre eiendomsskatt på ”verker og bruk” blir større eller mindre enn andre negative effekter av å innføre en slik skatt.»

Bjugn-ordfører Ogne Undertun (Ap). Foto: Arkiv