Han søker om permisjon fra rådmannstillingen fra 15. september i år og frem til 31. desember 2017. Det vil si helt frem til at dagens Leksvik kommune opphører å eksistere og nye Indre Fosen kommune er en realitet. Permisjonssøknaden blir behandlet av formannskapet torsdag, men søknaden blir etter alt å dømme godkjent.

Blir kommuneadvokat

«Som kjent vil Leksvik og Rissa bli slått sammen til én kommune fra 1.1.2018. Det betyr at han vil ha permisjon frem til ny kommune er etablert», skriver kommunen i en pressemelding.

Fellesnemnda, som jobber med å rigge nye Indre Fosen kommune, har vedtatt at Leksvik-rådmannen blir kommuneadvokat i den nye sammenslåtte kommunen.

«Kai Terje Dretvik vil i permisjonstiden ta etterutdanning i juridiske fag med tanke på den nye stillingen. Han vil også være disponibel for Leksvik kommune i juridiske spørsmål i permisjonstiden», heter det i pressemeldingen.

Trolig intern rekruttering

Leksvik-ordfører Steinar Saghaug (H) sier det er mye som tyder på at kommunen nå rekrutterer internt for å finne Dretviks erstatter.

- Siden det er snakk om en relativt kort periode, er det mye som tyder på at vi vil rokkere om litt og rekruttere internt, sier han.

- Må kurse meg opp

Hovedpersonen selv, rådmann Kai Terje Dretvik, avviser at det ligger noen dramatikk bak hans avskjed.

- Det er så enkelt at jeg skal over i en krevende rolle som kommuneadvokat i nye Indre Fosen kommune. Det er snart ti år siden jeg har praktisert som advokat, og jeg har behov for å kurse meg opp litt. Kommunen har vært raus som lar meg få anledning til det, sier han til Fosna-Folket.

Orden på økonomien

Dretvik forteller videre at han anser seg ferdig med sine tre hovedoppgaver som rådmann i kommunen.

- Jeg føler jeg har sluttført de to, tre viktigste punktene jeg satte meg da jeg startet. Den ene var å få orden på kommuneøkonomien. Nå har vi kontroll på driften og har levert overskudd de siste årene. Videre har vi gjennomført en omgruppering i organisasjonen. Vi har fått rett folk på rett plass. Og til sist har jeg gjennomført mine oppgaver i forhold til sammenslåingsprosessen, sier han.

Litt overraskende

- Ble kollegaene overrasket over at du fratrer som rådmann?

- Folk er vel litt overrasket. Samtidig skjønner de at jeg tar muligheten jeg nå får, svarer Dretvik.

Han sier han nå skal friske opp kunnskapene i flere juridiske fag. Samtidig vil han fortsatt ha kontor på kommunen og vil være disponibel dersom behovet er der.