– Det er viktig å kontrollsjekke at du har fått riktig avgift på kjøretøyet du eier, sier Jan Ivar Engebretsen, kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Årsavgiften ble første gang innført 1. august 1917 under betegnelsen ”Skat paa motorvogn og lystfartøier” (luksusskatt). I dag har avgiften den hensikt å skaffe inntekter til staten. I 2008 fikk avgiften imidlertid også en miljøbegrunnelse ved at avgiften ble dyrere for dieselbiler uten fabrikkmontert partikkelfilter.

NAF mener at årsavgiften bør reduseres, og at det bør legges til rette for at kjøretøy kan registreres for en kortere periode slik at sesongkjøretøy og de som ikke er i hele året kan betale en lavere årsavgift. I Sverige kan man på- og avregistrere et kjøretøy via internett til en pris av 50 kroner.

- Når du skal betale årsavgiften er det viktig å kontrollsjekke at du har fått riktig avgift på kjøretøyet du eier. Spesielt gjelder det hvis du har dieselbil. Eiere av dieselbiler uten fabrikkmontert partikkelfilter får en høyere årsavgift enn biler med et slikt filter, sier Engebretsen.

- Like viktig er det å sørge for at ny eier av ditt brukte kjøretøy, solgt etter 1. januar i år, får giroen for innbetaling av årsavgift. Man må sjekke om ny eier har betalt avgiften, hvis ikke må man rett og slett gjøre det selv. Årsaken er at det er den som stod som eier ved årsskiftet som får kravet om årsavgift, sier Engebretsen.

Det er bileieren som er ansvarlig for å betale årsavgiften innen fristen 21. mars, uavhengig av om man har fått tilsendt giro eller ikke. Mangler du giro eller har mistet den, så gå inn på www.toll.no og legg inn bilens registreringsnummer. Da får man nytt KID-nummer og unngår tilleggsgebyr på 250 kroner ved for sen betaling.

For de som har tenkt å vrake bilen sin og samtidig slippe å betale årsavgift, haster det med å få levert inn bilen til skroting hos autorisert bilopphugger.

- Man må vrake bilen innen 21. mars dersom man skal unngå å betale årsavgift. 22. mars er det rett og slett for sent. Likevel er det mulig å få redusert avgiften etter dette, men da må bilen vrakes innen 1. juli og man får refundert halve årsavgiften, forteller Engebretsen.

Alle registrerte kjøretøy i motorvognregisteret, i alt 3,4 millioner kjøretøy, skal betale årsavgift. Årsavgiften gir staten en inntekt på 8,47 milliarder kroner i 2011.

Slik er årsavgiftene for 2011:

  • 2840 kroner for vanlige bensinbiler, samt dieselbiler med partikkelfilter

  • 3305 kroner for dieselbiler uten partikkelfilter

  • 1735 kroner for motorsykler

  • 1065 kroner for campingvogner og campingtilhengere over 350 kilo

- Mange bileiere er uenig i årsavgiften som kun gir ekstrainntekt til staten, men hvorfor betaler ikke alle innen fristen da det vil føre til purringer med gebyr? I 2010 ble det sendt ut 300 000 purringer i mai. Med et purregebyr på 250 kroner gir dette staten en ekstrainntekt på 75 millioner kroner, avslutter Engebretsen.

NAF mener :

  • Årsavgiften bør reduseres og miljødifferensieres på en ny måte. Den fiskale delen av avgiften bør fjernes helt

  • Partikkelfilterdifferensiereingen bør fjernes. Differensieringen bør i stedet gjøres på bakgrunn av avgassutslipp/lokale utslipp

  • Det bør legges til rette for at kjøretøy kan registreres i kortere perioder, for eksempel ved på- og avregistrering over internett.