Forbrukerrådet har gjennomført to store og omfattende tester og undersøkelser av tannlegemarkedet. Undersøkelsene viser at det er svært store forskjeller på både pris, tilgjengelighet og kvalitet.

I den siste undersøkelsen som offentliggjøres i dag, har fire testpersoner vært til undersøkelser hos fem tannleger hver. Til sammen har 20 tannlegekontor blitt kvalitetstestet av Forbrukerrådet, og undersøkelsen viser at det er svært store forskjeller på behandlingsforslagene til tannlegene.

-Bare tre av de 20 tannlegene gir en god behandling som er i tråd med retningslinjene for tannhelsebehandling, forteller seniorrådgiver Geir Røed, som er ansvarlig for undersøkelsen i Forbrukerrådet.

Fagfolk fra tannlegehøgskolen og Helsedirektoratet har evaluert og vurdert behandlingsforslagene fra de testede tannlegene. Tre tannleger gir en kritikkverdig behandling, mens ytterligere seks tannleger gir en dårlig behandling.

Noen tannleger foreslår overbehandling som både vil være dyr og unødvendig, mens andre tannleger ikke oppdager store hull hos pasientene. Undersøkelsen er gjort blant tannleger i Oslo-området. Lignende forhold kan man muligens finne i andre deler av Norge.

-Dette viser at vi må være kritisk til tannlegens behandlingsforslag. Ved større arbeider bør vi dessuten gå til en annen tannlege for å få dennes syn på hvilken behandling det er behov for, sier regiondirektør Roger Helde

Også på pris og tilgjengelighet er det store forskjeller. I en landsomfattende undersøkelse som Forbrukerrådet gjennomførte i fjor høst, ble det avdekket av deler av Norge ikke har et fungerende tannhelsetilbud – og at det er store prisforskjeller. Dessuten bruker mange tannleger svært vanskelige fagbegrep som det er umulig å forstå for folk flest. Prisinformasjonen er i mange tilfeller også veldig dårlig:

-I denne undersøkelsen fant vi ut at flere tettsteder og småbyer i Trøndelag ikke har et velfungerende tannhelsetilbud. I fem av 10 kommuner var det umulig for en ny pasient å få time for en undersøkelse. Tannlegedekningen er så dårlig at myndighetene må foreta seg noe. Situasjonen er uholdbar, sier regiondirektør Roger Helde i Forbrukerrådet.

-I denne undersøkelsen fant vi ut at det er store forskjeller på tannlegedekningen også i Møre og Romsdal. I Åndalsnes fikk vi raskt tilbud om akutthjelp, mens det i Fræna var helt umulig å få time. Dessuten er det prisforskjeller, sier regiondirektør Roger Helde i Forbrukerrådet

Undersøkelsen viser at det nesten alltid er billigere å gå til en offentlig tannlege. De private klinikkene har jevnt over høyere takster.

-I mange kommuner har den offentlige tannhelsetjenesten ledig kapasitet, og da lønner det seg å få behandling der, sier seniorrådgiver Geir Røed, som har undersøkt prisnivået ved mange private og alle offentlige klinikker i Norge.

Forbrukerrådet anbefaler at alle pasientene stiller krav til tannlegen sin. Er man ikke fornøyd, kan man både klage på behandlingen og finne seg en ny tannlege.

-Bruk nettet. Mange tannleger har etter hvert egne sider med informasjon om blant annet pris. Dessuten kan det lønne seg å høre med venner og kjente. En god regel er å velge en tannlege som har passe mye å gjøre, som både har tid til deg og som ikke er avhengig av lommeboken din, sier regionsjef Roger Helde.

Tannlegene kan selv bestemme hvor mye behandlingen skal koste, da det er fri prissetting av tannhelsetjenester. Men behandlingen skal være nøktern og konservativ, i henhold til de helt nye retningslinjene for tannbehandling som Helsedirektoratet har utarbeidet.

-Tannlegene skal hverken overbehandle eller underbehandle pasientene sine, sier Roger Helde.