Sist fredag ble det avdekt svært høye blyverdier i drikkevannet tilknyttet Sumstad vannverk i Roan kommune. Den høyeste enkeltprøven viste 240 µg Pb/l (mikrogram per liter). Grenseverdien i drikkevannsforskriften er på 10 mikrogram per liter. Dette betyr at enkeltprøven var 24 ganger høyere enn hva som er akseptabelt. Lovdata er klar på at ved en overskridelse av grenseverdier skal det umiddelbart iverksettes tiltak. Det er også krav om at tilsynsmyndigheter skal varsles.Les også: – Blyverdiene er usannsynlig høyeDa kommunen ble oppmerksom på blyverdiene ba de umiddelbart om at abonnenter hos Sumstad vannverk ikke skulle benytte vannet som drikkevann. I tillegg kjørte kommunen ut en vanntank (bildet øverst i saken). Opp mot 20 husstander i tillegg til fritidsboliger er berørt.Ligger over grenseverdienPå tirsdag gjorde Mattilsynet det klart at det ville foreligge nye prøver på torsdag. Fosna-Folket har akkurat fått bekreftet at situasjonen fortsatt er uavklart. Det er gjort nye blyfunn.- De siste prøveresultatene ligger også over grenseverdien. Gitte forhåndsregler vil dermed gjelde videre, sier Jan Arild Røkke, seksjonssjef i Mattilsynet DK Innherred og Fosen.Det vil tas nye prøver framover, og Fosna-Folket kommer tilbake med mer når det er noe nytt.Les også: Kan dusje til tross for høye blyverdierLes mer om farene ved å drikke vannet her.