Da det var avstemming, stemte alle for sammenslåing med Roan. Tre stemte imot å invitere Bjugn med i fusjonen.

Oversiktlig debatt

Rådmannens forslag var delt i to punkter. Punkt en tok for seg intensjonsavtalen med Roan. Dette punktet stemte alle for.

Etter en oversiktlig og grei debatt ble avstemminga gjort. Flere ytret bekymring for at Roan ikke ble ivaretatt skikkelig. Det var også det som førte til at flere stemte nei på punkt to;

«Med bakgrunn i henvendelsen fra Bjugn kommunestyre av 7. juni vil Åfjord kommunestyre åpne for at Roan og Åfjord kan gå i dialog med Bjugn for å kunne bli med i videre prosess, og at administrasjonsutvalget eller et felles forhandlingsutvalg på vegne av Roan og Åfjord kommuner, gis fullmakt til å ivareta denne dialogen med Bjugn kommune. »

Det åpner for å gå i forhandlinger med Bjugn.

SE OGSÅ: Frykter for et taktisk spill fra Bjugn kommune

- Skal ta hensyn

–Vi skal ta hensyn til at Roan er skeptiske, sa Tone Bårdli fra Senterpartiet. Gruppa var delt. Varaordfører Jon Husdal og Roy Jonny Larsen stemte ja til å holde døra på gløtt for Bjugn.