– Her er det lokal vilje til sammenslåing, og da er det viktig at Stortinget følger opp. Jeg ser for meg at den nye kommunen kan bli et pilotprosjekt for Venstres velferdsreform, sier hun.

Venstre vil ha mer velferd i kommunene. Alt for mange opplever at de blir kasteballer i systemet eller blir stående i kø i helsevesenet. Vi vil gi mer behandling i folks nærmiljø og økt verdighet for den enkelte. Venstres reform er mer enn en samhandlingsreform. I tillegg til helse- og omsorgsoppgaver, vil Venstre skape mer helhetlige tjenester for barn og unge med særlige behov, hjelpe alle til en egnet bolig, styrke rusomsorgen og satse mer på forebygging og tidlig innsats.

– Det er viktig at vi politikere sentralt nå følger opp den prosessen som er satt i gang i Bjugn og Ørland, og kommer med konkrete virkemidler. Jeg ønsker å overføre flere oppgaver, mer ansvar og mer makt til kommunene. Det skal selvfølgelig følge med økte overføring, men en slik reform krever også sterkere og større kommuner. Da er det veldig viktig å bidra til at lokale initiativ blir fulgt opp, sier Melby.

Melby mener vi bør se til Finland, der kommuner som var tidlig ute og slo seg sammen, fikk bred støtte fra sentrale myndigheter. – Kanskje staten skal bidra med å få på plass et helsehus i den nye kommunen, sier hun. – Slik får vi vist at vi virkelig mener det vi sier når det kommer til å gi kommunene større ansvar, og innbyggerne et bedre helsetilbud.