Åpninga av fylkesveg 755 mellom Leksvik og Vanvikan er utsatt til 18. mars kl. 15.00. Dette melder Statens Vegvesen.

Vegen har vært stengt i vinter på grunn av sprengningsarbeid i forbindelse med utbedring, og var planlagt åpnet i dag, 15. mars.

En mindre utglidning av eksisterende veg gjør at Statens Vegvesen ikke kan åpne på grunn av sikkerhetshensyn. Entreprenøren trenger derfor mer tid før vegen kan åpnes for trafikk.