1.317 personer bleilagt gebyr for manglende bruk av bilbelte under Statens vegvesenslandsomfattende bilbeltekontroll i helga. De siste dagene er nesten 70.000biler kontrollert.

- Tallene eromtrent på samme nivå som ved tidligere kontroller, sier avdelingsdirektør GuroRanes i Statens vegvesen.

Sikring av barn- Vi har muligheten til å anmelde førere som har usikrede barn mellom 0-14 år ibilen. At 50 førere ikke sikrer sine barn og unge er alvorlig. Et usikret barnkan bli alvorlig skadet eller drept selv i lave hastigheter, sier Ranes.

Det er påbudt åsikre barn i bil. Barn som er under 135 cm skal alltid bruke godkjentbarnesikringsutstyr som er riktig i forhold til barnets vekt. Barn mellom135-150 cm og under 36 kilo skal bruke godkjent utstyr dersom slikt utstyr ertilgjengelig i bilen. Deretter skal både barn og voksne sikres med bilbelte.

Ikke godt nok

Bilbeltebruken iNorge er jevnt god, men ikke god nok.

- Våre analyserviser at om lag 40 prosent av alle drepte i bilulykker ikke brukte bilbelter.Bilbelte er det enkleste og mest effektive hjelpemiddelet for å redusere talletpå drepte og hardt skadde i trafikken, sier Guro Ranes i Statens vegvesen.