Miljødirektoratet har sendt et forslag om å gi fem nye arter status som prioriterte arter. Forslaget omfatter plantene jærtistel, skredmjelt, trøndertorvmose, dvergålegras og svartkurle. Disse artene er i kategorien sterkt truet ifølge «Norsk rødliste for arter».

Les også: Dette endte i propellen på ferga!Les også: Ooops! Her gikk absolutt alt galt...

Disse fem artene er prioritert fordi de er truet eller fordi Norge har et spesielt ansvar for dem. Trøndertorvmose ble første gang funnet og formelt beskrevet i 1988 som en ny moseart for vitenskapen med grunnlag i materiale fra Høylandet kommune i Nord-Trøndelag.

Ifølge høringsforslaget skal disse fem artene få status som prioriterte arter med egen forskrift og handlingsplan for å ta vare på dem.

Høringsfristen er satt til 17. januar 2014, melder Miljødirektoratet.