Indre Fosen streamer møtet på nett. Se møtet live her nå.

Her er det foreløpige forslaget til vedtak i dagens møte. Et forslag som politikerne har utarbeidet i felleskap. Vollan kan ikke si hvem som til slutt vil fremme det endelige forslaget til vedtak etter at diskusjonene er ferdige.

Forslag til vedtak:

«Leksvik/Rissa kommune ønsker i likhet med et enstemmig Fosen Regionråd at det ikke blir gjennomført tvangssammenslåinger på Fosen nå.

En tvangssammenslåing som resulterer i en fire-kommunersløsning vil sementere kommunestrukturen på Fosen i mange år fremover.

Vi ønsker å bli fredet, slik at vi kan fullføre sammenslåingsprosessen vi er inne i, og deretter se på mulighetene en regionkommune på Fosen mer håndfast og konkret vil kunne gi oss.

Vi må få bruke nødvendig tid for å involvere innbyggere, ansatte, tillitsvalgte og næringsliv for å få til en god prosess.

I denne prosessen må følgende punkter innfris:

- Det må avklares hvilken arbeidsgiveravgiftssats den nye kommunen får.

- Staten innfrir 40 års nedbetalingstid av bru over Trondheimsfjorden og Stjørnfjorden.

- Politisk struktur og organisering av lokaldemokratiet i den nye kommunen må konkretiseres.

- Gitt at vi får aksept for en slik prosess, er kommunestyret i Leksvik/Rissa positive til å utrede etableringen av en fremtidig Fosen kommune.»

Les mer: