Hele Stadsbygd skole har vært konsentrert om en vinterfestival den siste uka.

8. klasse bidro blant annet med med å bygge veter. Disse ble tent på under det avlsuttende fellesarrangementent i samfunnshuset torsdag kveld.

Bildene er fra Høgskjæret.

Veter var fra gammelt av et varselssystem som ble satt på fjelltopper. De ble tent på for å varsle befolkningen hvis krig og uroligheter truet.

Foto: Baard Vorpvik Skraastad, Stadsbygd skole