Her har vi to postkort fra første del på 1900-tallet. Nøyaktig årstall har vi dessverre ikke.

Fisk, sild og brennevin

Det gamle handelsstedet er det i dag Landsbystiftelsen Vallersund Gård som har hånd om. Dette er en såkalt Camphill-landsby.

Her var imidlertid mye liv og røre også fra gammelt med handel og forretningsvirksomhet med fisk og sild.

Ifølge Norges Bebyggelses 1957-utgave ble det også drevet med brennevinshandel. Det legges til at den var lønnsom.

Vallersund Gård, eller "Valdersund" som var skrivemåten tidligere, tilhørte i perioden 1895 til 1964 Jøssund kommune.

"Primitiv"

Gården har en historie som strekker seg langt tilbake i tid. Bygningene var av de som skilte seg ut i positiv retning i kommunen, ifølge Norges Bebyggelse 1957:

"... Den alminnelige bebyggelse i Jøssund herred før siste hundreårsskifte (før 1900 red. anm.) var nokså primitiv med små hus i heller dårlig stand. Dels kom vel dette av at folk jevnt over ikke visste om noe bedre og syntes de greidde seg med det slik, og dels kom det vel av at folk ikke hadde råd til å bygge solide, pene og store hus. Den siste grunn veide sikkert mest ..."

Bidrag til "Gammeldagen" sender du på mail til: terje.dybvik@fosna-folket.no Post: Fosna-Folket, 7129 Brekstad