I går ble det kjent at MS «Stavangerfjord» blir tre uker forsinket fra verftet i Rissa. Cruisefergen er bestilt av rederiet Fjord Line, som en av to søsterskip.

Ifølge en pressemelding skyldes utsettelsen mer behov for testing av motorer og utstyr. Bergen Group Fosens markedsdirektør Arild Kalkvik sier til Fosna-Folket at forsinkelsen er en naturlig risiko.

Unikt

- Dette er svært krevende tekniske anlegg, med moderne miljøvennlige løsninger. Det er i så måte et pioner-prosjekt. Det gjør det utfordrende å beregne leveringstid. Vi kunne for så vidt levert skipet til rett tid, men da ville ikke rederiet fått testet det skikkelig. Derfor har vi sammen bestemt at leveringen utsettes.

- Hvilke økonomiske følger får dette for Bergen Group Fosen?

- Det er for tidlig å svare på. Men når vi bruker langt flere timer enn planlagt, vil det naturlig nok påløpe ekstra kostnader. Samtidig er det en ekstra finanskostnad å ha skipet liggende.

- Hva ligger dagbøtene på?

- Det kan jeg ikke uttale meg om. Det er uansett for tidlig å tallfeste merkostnaden av forsinkelsen. Det endelige regnestykket blir klart først i etterkant av leveringen.

- Dette er ikke første gang verftet leverer for seint. Er dere for optimistiske i anbudsprosessene, eller skyldes utsettelsene mangler i gjennomføringa?

- Leveringstid avhenger mye av prosjektene, som er et samarbeid med underleverandører. Normalt bør det ikke påløpe forsinkelser på prosjekt man har gjort før. Vi bygger derimot ofte unike skip som aldri har vært laget før. Det gjelder også MS «Stavangerfjord». Når ting er helt nytt, ligger det alltid en ekstra risiko i prosjektet. Spesielt når skipet er så moderne og avansert som dette. Forsinkelsen er i så måte en sum av uheldigheter.

- Hvilke erfaringer trekker dere av dette?

- Rent konkret bruker vi erfaringene i planlegginga av søsterskipet MS «Bergensfjord». Som sagt, det er enklere å bygge noe man har gjort før. Vi beklager samtidig forsinkelsen, som vi gjerne hadde vært foruten. Ikke minst med tanke på rederiet, som må kansellere den planlagte oppstarten. Men det viktigste er å levere et produkt av høyeste kvalitet. Det har vi tenkt å gjøre, slik at skipet er klart til jomfruturen 21. juni, avslutter Arild Kalkvik i Bergen Group Fosen.