- Jeg tror det ville vært et enormt savn for ørlendinger og bjugninger om det ikke ble noe av

foto