OSLO: Trønderne har levert sitt tilsvar til forsvarsstudien. Ordførerne i Ørland og Bjugn er optimister på vegne av lokalsamfunnet etter at de fikk lagt fram sin motmelding.

Besøket fikk en grundig gjennomgang av hvordan arbeidet med studien har foregått.-Ministeren understreker at det skal være en dialog med lokalsamfunnet, sier ørlandsordfører Hallgeir Grøntvedt. Bjugnordfører Arnfinn Astad sier han har tillit til ministeren når hun sier at hun har samfunnsregnskapet med i betraktningen. -Hvis man legger sammen samfunnsregnskapet og det forsvarspolitiske, bør Ørland være sikret, sier Astad. Han mener at lokalsamfunnet kan komme ut av dette med rak rygg. -Slik jeg tolker ministeren, kan jeg vanskelig se at hun vil gå inn for en annen løsning enn å behold Ørland, sier bjugnordføreren.

NATO og ØrlandI sitt brev til de ansatte ved Ørland hovedflystasjon sier generalinspektøren for Luftforsvaret mer eller mindre rett ut at NATO kan legge ned sin virksomhet knyttet til AWACS i Norge. -Det er vel slik det ser ut i hans hode, men det må i så fall skje i forståelse med NATO, sier Astad. Arbeidet med forsvarsstudien har blitt ledet av brigader Atle Bastiansen. Grøntvedt sier at brigaderen bekreftet at forholdet til NATO vil bli et politisk spørsmål. Han sier samtidig at det er et åpent spørsmål om ikke det som foregikk under generalsmøtet på Rygge 19. og 20. juni også var politikk. -Våre forpliktelser overfor NATO står sentralt i vår utenriks- og sikkerhetspolitikk. Dette bekreftet også ministeren, sier Grøntvedt.

TRØNDERTILSVARET til forsvarsstudien er levert forsvarsminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen. Foto: Stian Lysberg Solum, Forsvarets Mediesenter