I disse dager markerer Rissa Kraftlag, eller «Kraftlaget» som det blir kalt til daglig, at det er 70 år siden bedriften bokstavelig talt så dagen lys og startet arbeidet med å bringe «løset» ut til hus og heim. Opprinnelig var navnet Rissa og Stadsbygd Kraftlag, men i 1994 ble det endret til Rissa Kraftlag.

- Vi skal oppføre oss ordentlig

- Vi er en institusjon i lokalsamfunnet. Vi liker i alle fall å tro det. Vi er et samvirkeforetak og vi er eid av lokalbefolkningen. Det er viktig. Årlig bruker vi en halv million kroner på lag og organisasjoner. Det setter folk pris på, sier Sæther.

- Og så har vi en grunnregel, og det er at vi skal oppføre oss ordentlig, for vi møter kundene våre på butikken, på idrettsarrangement og i andre sosiale sammenhenger. Vi har også som prinsipp at når folk ringer til oss skal de ikke få et tastevalg. De skal treffe en person i den andre enden, sier kraftlagssjefen.

Fra påler til fiber

Virksomheten har endret seg dramatisk siden kraftlaget så dagens lys 7. august 1948.

- Vi startet med å bygge linjer, og det var dugnad på stolpereising. Mange skjønte ikke den gang hva de skulle bruke all strømmen til som de fikk tilgang til. Det var ingen som den gang kunne se for seg hvor avhengige vi ville bli av strøm.

Nå er levering av fiber blitt en viktig del av arbeidet i Rissa Kraftlag, og bedriften er i følge Sæther den største fiberaktøren på Fosen.

- Vi ser en parallell mellom fiber og linjebyggingen for 70 år siden. Da vi begynte å legge fiber for seks-sju år side var det mange som lurte på hva vi skulle med fiber. Nå er fiber en selvfølge og noe alle vil ha. Å bygge ut et godt internett er viktig også for bygdene. Vi har en sunn egenkapital og muskler slik at vi kan være med på fiberutbyggingen på Fosen, sier Sæther.

Konsernet

I 2015 ble nettavdelingen skilt ut fra selskapet og sammen med FosenKraft AS ble FosenNett AS etablert.

Konsernet Rissa Kraftlag SA omfatter i dag også Dogi IKT AS og Nortek Elektro AS, og totalt har konsernet 60 ansatte.

Per-Arne Sæther er den fjerde kraftlagssjefen siden oppstarten i 1948. Kåre Reitan var den første sjefen, og han ble etterfulgt av Einar Bakøy og Terje Tinglum før dagens sjef overtok ansvaret i 2011.

Framtida

Sæther tror Rissa Kraftlag går spennende tider i møte.

- Det blir mange spennende installasjonsoppdrag i tiden som kommer. Nå har vi også begynt å levere solcelleanlegg. Det var mange som spurte hvorfor vi skulle starte med det. Når folk vil ha det, så skal vi levere det. Vi er en liten bedrift i bransjen, men vi må være relevant for kundene. Vi er en bedrift som har vært framoverlent i mange år, sier kraftlagssjefen.

Han tillater seg også å se litt inn i krystallkula på Rissa Kraftlags vegne.

- Et nytt forretningsområde for oss tror jeg blir blant annet velferdsteknologi og komfort hjemme hos folk. Nå er det blant annet mulig å sjekke på mobilen om hva som finnes i kjøleskapet. Dette og lignende ting tror jeg det bare blir mer og mer av, og det vil vi være med på, sier Per-Arne Sæther.