Etter første opptak kunne Leksvik videregående skole, Rissa videregående skole, Åfjord videregående skole og Fosen videregående skole melde om solide søkertall til sine studieprogram.

Totalt ser det ut som at Fosen-elevene dreier mer mot yrkesfag enn studieforberedende linjer, slik som på fylkesnivå.

Industriteknologi

Etter andre opptak er det kun Leksvik videregående skole og Rissa videregående skole som har ledige skoleplasser blant Fosen-skolene. Det viser en oversikt fra Trøndelag fylkeskommune.

Ved Rissa videregående skole er det ved linja industriteknologi at det fortsatt er mulig å få skoleplass.

Etter førsteinntaket var det helse- og oppvekstfag som utpekte seg som mest populær blant elevene i Rissa. Derfor er det blitt opprettet en ekstra klasse på denne linja for kommende skoleår. Likevel var det flere elever registrert på venteliste for å komme inn.

Økning

Ved Leksvik videregående skole er det ledige skoleplasser til linjene påbygg generell studiekompetanse, samt påbygg til generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse.

Skolen kunne imidlertid glede seg over en økning i antall søkere til dette skoleåret, sammenlignet med fjoråret.

– 114 elever er tatt, og vi har noen elever på venteliste. Vi ser at det er en økning fra i fjor, da vi hadde om lag 100 søkere, sa rektor Borghild Husdal Bueng til Fosna-Folket tidligere i sommer.

Totalt i Trøndelag er det 12 skoler med ledige skoleplasser.