Måtte avlyse gudstjenester julaften. Nå skal soknepresten reise rundt med kirkebil og holde utendørs samlinger