Bygget brant ned i desember. Nå krever Riksantikvaren at det gjenreises

foto