Søkte med helikopter etter at lysraketter ble observert