– Mannskapet er forberedt på hendelser der vi også må tenke på egen sikkerhet

Brannsjef ved Fosen brann og redningstjeneste IKS, Bernt Lein. Bildet er tatt tidligere. Foto: Jonas Olsen Withbro