Fraråder salg av kraftaksjer for å betale ned gjeld