Fraråder salg av kraftaksjer for å betale ned gjeld

foto
Fosenkrafts hovedkontor i Bjugn. Foto: Terje Dybvik