Mangler tilbud for barn med særskilte behov: Tove Marie samler selv inn penger til aktiviteter for barna i kommunen