Bidro under to leteaksjoner: – Mye som settes i sving

foto