Ba barnehagebarn holde seg inne: – Innledningsvis ble det satt en sikkerhetsavstand