Det nye depotet på Rygge vil utføre fremtidige oppgraderinger og modifikasjoner av jagerflyene, mens rutinemessig og jevnlig vedlikehold av F-35 fortsatt utføres av Luftforsvaret på hovedbasen på Ørland. Tyngre vedlikeholdsarbeid gjennomføres på det regionale depotet i Cameri, Italia.

– Etablering av vedlikeholdsdepot i Rygge bidrar til å beholde og videreutvikle kompetanse og kapasitet til å gjennomføre vedlikehold og oppgraderinger av norske jagerfly i henhold til Forsvarets behov og prioriteringer, sier administrerende direktør Eirik Lie i Kongsberg Defence & Aerospace i en pressemelding.

Det er Kongsberg Aviation Maintenance Services som står for bygging og drift av depotet. Det eksisterer allerede et motordepot for F-35 jagerfly på Rygge, der flyets motorer testes etter gjennomført vedlikeholdsarbeid. Det nye depotet skal stå ferdig i andre halvdel av 2025.