Seks viltpåkjørsler på få dager: – Det er ganske mye