Nekter bedriften å bygge gjerde for å sikre havna: – Hele 100-metersbeltet er definert som av nasjonal interesse