Bilfører samtykket ikke i førerkortbeslag. Blir anmeldt.