Disse to prosjektene mener de skal bli det neste løftet for regionen: – Vi må samlet gjøre en innsats