Dette er alternativene til ny skatepark: – Ideelt sett bør vi ha mer midler

foto