Fem kvinner og to menn vil bli ny kommunalsjef

foto