Har satt opp vindmålere for å øke sikkerheten på ferger og hurtigbåter

foto