Ny kraftkabel: Alle alternativene har «betydelig miljøskade» for viktig natur