Fire utbrytere mente sak var ulovlig behandlet: Nå er konklusjonen klar

foto