Nybarnehagen i Botngård, som er lokalisert til gårdsnummer 20, bruksnummer  530, blir hetende Bekkefaret barnehage.

Endret navn

Først tenkte man å ta navnet Århaugen barnehage, men så ble dette endret til Bekkfaret barnehage.

Det er lokale FosenHus AS som står som hovedentreprenør, etter å ha levert et anbud på tett oppunder 36 millioner kroner.

120 barn

Bebygd areal blir på 1262 kvadratmeter, mens bruksarealet skal ende på 1159 kvadratmeter. Dette skal holde til å huse 120 barn.

Etter planen skal barnehagen stå ferdig til juni neste år med åpning til august.