– Vi skal ikke leke med liv for å klare frister

Kjører du mot Roan blir du møtt av dette skiltet fra 27. juli. Skiltet var oppe fra 29. juni, men arbeidet er nå satt på vent i en kort periode. Foto: Magnus Okstad