– Arbeidet er nå satt på vent fram til 27. juli, og da starter entreprenøren opp igjen. Innen 10. august skal arbeidet være ferdig, sier Mats-André Lied, prosjektleder i Statens vegvesen, med et forbehold:

– Vi anslår at arbeidet vil ta to uker fra entreprenøren starter opp arbeidet, men det kan dukke opp uforutsette ting.

Fram til 27. juli vil trafikken gå som normalt på fylkesvei 14, men når arbeidet starter opp igjen vil veien på dagtid bli stengt i perioder på inntil én time.

Bakgrunn for saken kan du lese i vedlagt faktaboks.

– Tar lenger tid enn planlagt

Det var i mai at Statens vegvesen mottok en rapport fra Rambøll etter at ingeniørgeologer hadde undersøkt fjellsiden. Rapporten gjorde det klart at det var behov for både rensk og sikring.

Les også: Fersk rapport: Behov for rensk og sikring

23. juni signerte byggherren og Visinor Fjell Nord AS en kontrakt, som sa at bindende ferdigstillingsdato var 15. juli. Visinor startet det krevende sikringsarbeidet 26. juni.

Mats-André Lied i Statens vegvesen opplyser at etter oppstartsmøtet med fjellsikringsentreprenøren har det dukket opp faktorer som utsetter arbeidet noe.

– Det har oppstått avvik mellom det vi har satt opp i kontrakten og tiltakene som må gjennomføres. Det er ikke store forskjeller, men det utgjør litt i forhold til tiden entreprenøren må bruke. Siden entreprenørene i konkurransegrunnlaget ikke kunne vurdere tidsbruken nøyaktig etter grunnlaget, er deler av arbeidet utført på timebasis for å redusere usikkerheten i kontrakten, forklarer Lied.

– Årsaken til avviket er byggherrens vurderinger av tidsbruken før oppstart og hvor lang effektiv arbeidstid arbeidet i fjellsiden ville ta. For arbeidet er det flere påvirkbare faktorer som værforhold, tidsbruk på vegetasjonsrensk, steinkvalitet ved boring og hvor «enkelt» det er å gjennomføre arbeidsprosesser i høyden, legger han til.

Statens vegvesen er klar på at det i tilfeller som dette, er viktig at entreprenøren bruker den tiden som er nødvendig for å ivareta sikkerheten hos klatrerne.

– Vi skal ikke leke med liv for å klare frister, sier Lied.

Blir dyrere

Andreas Tessem, som var konstituert prosjektleder i Statens vegvesen, har tidligere opplyst at den totale rammen for prosjektet er 2,5 millioner kroner. Kostnadsrammen inkluderer blant annet kontrakten med Visinor Nord AS på 926 900 kroner (eks. moms), kostnader hos Statens vegvesen samt jobben Rambøll har gjort i forbindelse med kartleggingen av området.

Les også: Den totale rammen for sikringen er på 2,5 millioner kroner

– Det blir rundt to uker ekstra arbeid. Hvor mye utgjør dette i kostnader?

– Det kan bli noe økning, men hva sluttsummen blir er usikkert. Dette må vi diskutere med entreprenøren, sier prosjektleder Mats-André Lied.

Fosna-Folket har vært i kontakt med Catharina Sandersen, prosjektleder i Visinor, men hun viser til Statens vegvesen for kommentarer.

PS! Vedlagt video er en videoreportasje Fosna-Folket laget i begynnelsen av juli.