Uvær kan føre store materielle ødeleggelser. Hva skal du gjøreom flommen tok huset ditt, eller om raset tok hytta?

Forbrukerrådet i Midt-Norge gir deg råd veiledning når dutrenger hjelp til å komme under tak igjen.

- Har du en brannforsikring har du også en forsikring motekstremvær, sier regiondirektør Roger Helde ved Forbrukerrådet i Midt-Norge.Ikke alle typer uværskader dekkes av vanlige forsikringer, og da kan du bestaten om hjelp til å dekke utgiftene, legger han til.

- Skader som for eksempel skyldes lynnedslag, snøtyngde ogvanlig nedbør regnes ikke som naturskader og du må forsikre deg på andre måtermot dette. Sjekk på www.finansportalen.no så finner du en oversikt og bolig- oginnboforsikringer, sier Roger Helde.

Sikre gjenstandene og skaff beviser

- Når uhellet er ute, så forsøk å gjøre ditt for å begrenseomfanget av skadene. Det kan bety at e folk til å bedømme skaden, og hjelpe degtil det du har rett til etter avtalen du har med dem. Derfor er det viktig atdu ikke begynner oppryddingsarbeid, eller reparerer skader, for du har fåttklarsignal fra forsikringsselskapet.

- Hvis det er slik at du ikke får sikret eiendelene dine forditiden ble for knapp, eller at du ikke kunne komme deg dit, så bør du skaffebeviser for det, sier Roger Helde.

På samme måte bør du for eksempel ta bilder om en skade utviklerseg. Så slipper du å få spørsmål om du ikke har gjort nok for å sikre skaden.

Spør og klage til Finansklagenemnda

Hvis du mener du ikke har fått det du har rett på etterforsikringsavtalen kan du klage til finansklagenemnda. Der sitter jurister fraForbrukerrådet og bransjen som sammen med en leder kommer frem til hva du harrett på.

Finansklagenemnda svarer også på telefonhenvendelser. Trenger duråd og veileding når det gjelder forsikringen din kan du ringe dem på 23 13 1960.

Naturskadefondet

- Naturskadefondet kan dekke skader på eiendom eller gjenstandersom ikke kan dekkes ved alminnelig forsikring. Du har tre måneder å melde fra tillensmann eller namsfogden, sier Roger Helde.

du for eksempel må tette igjen åpninger eller flyttegjenstander, sier regiondirektøren.

Gjør du ikke ditt for å begrense skadene kanforsikringsselskapets, eller naturskadefondet, gi deg mindre penger eller ingenpenger i det hele tatt.