Regionrådet reiser søndag på todagers tur med Kiel-ferga, der man skal holde seminar. Temaet er den forestående kommunereformen. Flere stiller spørsmål ved at regionrådet bruker penger på utenlandstur, i stedet for å legge dem igjen på Fosen. Regionrådets nestleder Vibeke Stjern sier Kiel-turen kan forsvares.

Nyttig

– Jeg tror turen blir nyttig, selv om temaet har flere uavklarte faktorer. Å dra utenfor Fosen kan ha sine fordeler. Det er viktig å samles på et sted der vi kan ha fokus på temaene. Da er det positivt å komme seg bort fra hverdagen. Skal noen løpe andre ærend på seminaret, blir de praktisk talt nødt til å hoppe på sjøen. Noen ganger er det derfor praktisk å komme seg bort, for å gjøre en maksimalt god jobb, sier Stjern.

Åfjord-ordføreren understreker at regionrådet så å si alltid samles på Fosen. Man har normalt én årlig tur utenfor regiongrensene.

– Så lenge vi har fått turen veldig billig, er det heller ikke snakk om uvettig bruk av penger. Jeg tror folk flest har forståelse for at vi tar en slik årlig tur, sier Vibeke Stjern.

Også styreleder Ove Vollan mener det er sunt å komme seg bort fra hjemstedet en sjelden gang. Da kan man koble ut andre tanker, og ha fullt fokus på temaene.– Det er på flere måter praktisk å ta en slik tur. Det ville for øvrig blitt samme pris om vi hadde valgt et sted i Trøndelag. Så jeg synes ikke turen er problematisk, sier Vollan.

Upraktisk

Osen-ordfører Jørn Nordmeland har tidligere takket nei til regionrådets samlinger utenfor Fosen. Han og rådmannen takket likevel ja denne gangen. Ordføreren mener det ville vært bedre å møtes på Fosen også i helga.

– Jeg har aldri vært med på slike turer tidligere, av flere årsaker. For det første har reisene vært upraktiske, ikke minst siden jeg er småbarnsfar. På søndag må jeg opp halv seks på morgenen, for å være to døgn på Kiel-båten. For det andre kan turene gi en uheldig signaleffekt. Selv om reisen er billig, er det greit å ha den mulige signaleffekten i bakhodet, sier Nordmeland.

– Hvorfor takket du ja til akkurat denne turen, og ikke de andre?

– Temaet vi skal diskutere er så viktig at alle må bidra. Da kan ikke Osen kommune utebli fra samlingen. Vi ønsker ikke å ha på oss at Osen forsinket arbeidet med kommunestruktur. Derfor følte vi at vi ikke kunne takke nei, sier Jørn Nordmeland.

Ordfører Jørn Nordmeland sier utenlandsturene til regionrådet er upraktiske, samt kan gi en uheldig signaleffekt.