Harald Larsen i Råkvåg synes ikke noe om at bussene til AtB ikke vil kjøre fra Belsenkrysset og inn til Råkstad når det er passasjerer som skal av på denne strekningen.

Bestilte taxi

- For ikke lenge siden var det en 86 år gammel dame som ba om at sjåføren skulle kjøre innover mot Råkstad. Det ville han ikke. I stedet ringte han etter taxi til henne. Det måtte hun betale 50 kroner for. Jeg synes en slik oppførsel er frekk, sier Larsen som har flere historier om bussjåfører som har nektet å kjøre innover mot Råkstad.

Måtte gå

- I forrige uke kom min svoger fra Stockholm på besøk. Han er 87 år gammel og er avhengig av pacemaker. Han hadde med seg mye bagasje og måtte gå fra Belsenkrysset og omtrent en kilometer før han kom fram da sjåføren ikke ville kjøre innover mot Råkstad. Enn om det hadde vært vinter og dårlig vær. Det var aldri noe problem før AtB overtok busstransporten med at sjåførene ikke ville kjøre til Råkstad hvis det var passasjerer som skulle av langs vegen dit. Det er en stor og fin stoppeplass der, så jeg skjønner ikke at det skal være noe problem å kjøre dit, sier Larsen.

Skal finne løsning

AtB har per i dag en ordinær daglig rute som går fra Råkstad, men ingen som går til Råkstad.

Markedssjef Grethe Opsal i AtB innrømmer at rutetilbudet i området er noe mangelfullt. Opsal har vært opptatt med møtevirksomhet i dag, men skriver i en e-post: Vi er klar over at vi har et mangelfullt tilbud til endeholdepunktet Råkstad, men ikke klart å finne en løsning på dette pr i dag. Vi jobber med å få på plass en bestillingsløsning på Fosen, og vil se på en slik løsning knyttet til denne strekningen i løpet av høsten.