Bergen Group ASA la i dag fram sine tall for årets tre første måneder. De viser et resultat før skatt på minus 194 millioner kroner. På samme tid i fjor var tallet 78 millioner kroner i minus. Skipsbyggingsdivisjonen hadde overskridelser på fire store prosjekt, deriblant de to cruisefergene som i år skal leveres fra Rissa. Den første er allerede kraftig forsinket, noe ferge nummer to også ser ut til å bli. Konsernets kommunikasjonsdirektør sier til Fosna-Folket at man vurderer å få inn nye deleiere for skipsbyggingsdivisjonen. Dialogen har kommet langt, og kan medføre at selskapet får eget skrogverft i utlandet.

- Vi er i dialog med en europeisk aktør, som kan komme inn på eiersiden. Dette gjør vi for å styrke kompetansen og kontrollen med skrogproduksjonen. Med eget skrogverft reduserer vi risikoen for at prosjektene ikke gjennomføres som planlagt, sier kommunikasjonsdirektør Øyvind Risnes. Selskapet har jobbet med dette cirka et halvt år, og vil konkludere i løpet av sommmeren. Nå står man som sagt tilbake med en aktuell samarbeidspartner.

Bergen Group Fosen hadde tidligere skrogverft i Sverige. Det ble ingen suksess. Risnes tror likevel man har bedre forutsetninger denne gang.

- Det fungerte ikke i Sverige, der det er generelt dyrt å drive. Men prinsippet om eget verft er likevel bra, og noe vi tror vil styrke oss. Det handler om å sikre flere deler av verdikjeden, fortsetter Risnes.

Bergen Group ASA er fornøyde med at tallene innen skipsbygging er bedre enn i fjor. Likevel kan man ikke fortsette å tape penger. Det betyr flere forandringer i drifta ved de to verftene.

- Vi kommer til å ta ytterligere strukturelle grep. Det handler om å utnytte ressursene best mulig, sier Risnes til Fosna-Folket.

- Handler det om å styrke kompetansen ved Bergen Group Fosen?

- Nei, det handler generelt om å styrke ressursene i hele organisasjonen vår. Kompetansen i Rissa er god, og ordrebøkene er fulle. Det er et godt utgangspunkt som ikke blir utnyttet godt nok. Vi kan naturlig nok ikke leve med fortsatte underskudd.

- Hva mener du rent konkret?

- Det handler om å bedre produksjonsflyten. For eksemepel at man styrker samarbeidet mellom skipsverftene våre. Et annet eksempel er at man bedrer samarbeidet med underleverandørene. Det handler om å finne de totalt sett beste løsningene, fortsetter Risnes.

- Hvordan vil du oppsummere situasjonen i Bergen Group?

- Vi fortsetter å tape penger, noe som ikke fungerer i lengden. Men som sagt, utgangspunktet er godt. Vi er alltid kritiske til egeninnsatsen, og skal gjøre vårt beste for å snu de røde tallene, avslutter kommunikasjonsdirektør Øyvind Risnes til Fosna-Folket.

LES MER: - En sum av uheldigheter