- Det var i dag jeg fikk melding om observasjon av en mulig "jerveunge" ved Vikan i nærheten av Lysøysundet i Bjugn. Koordinater: UTM 32, X=7082098, Y=54378. Dyret ble beskrevet som et mørkt langhåret dyr med korte føtter, forteller Edmar Bakøy i viltnemnda i Ørland og Bjugn.

80 centimeter

Snuten på dyret var kort og halen var langhåret og kortere enn kroppen. Total lengde ble anslått til rundt 80 centimeter.

- Dyret ble observert i kort tid fra bil i fart, så anngivelsen av størrelsen med mer er usikker. Dyret snudde ved veien og forsvant inn i skogen da bilen kom forbi, sier Bakøy.

Ut ifra at det ikke er sett spor av jerv i Fosen i vinter blir det regnet som lite sannsynlig at det kan være jerv som har ynglet her. Vedkommende som observerte dyret avviste at det dreide seg om forveksling med grevling, oter, mår, rev og lignende, da han hadde sett disse artene før og mente at dette dyret ikke lignet disse.

Tilsvarende observasjon

- 18. februar i år fikk jeg inn en melding om observasjon av et annet dyr som ble meldt å være mårhund ved Fagerenget cirka en kilometer nord for stedet der det nå ble observert. Denne meldingen kom så seint at det ikke var mulig å kontrollere spor og lignende, forklarer Bakøy.

Ut ifra beskrivelsen av dyret som ble sett kan det ligne på mårhund.

- Det er vanskelig å sjekke opplyningene denne tida av året så vi får vente og se om det kommer flere meldinger. Jeg kommer til å varsle folk i nabolaget slik at de kan holde utkikk i området i tida framover, sier Edmar Bakøy.

Uønsket i Norge

Mårhund (Nyctereutes procyonoides), andre steder gjerne kalt vaskebjørnhund, er et rovpattedyr i hundefamilien, på størrelse med en rødrev.

Ifølge Wikipedia er mårhunden en opportunistisk alteter. Den jakter og lever av fisk, smågnagere, fugler, amfibier, insekter og egg. Den er en ypperlig svømmer, som også dykker for å finne det den ønsker. Det er også kjent at den spiser slanger, firfisler, mollusker og krabber, samt røtter, løv, knoller, nøtter, frø, frukt og bær.

Mårhunden hører opprinnelig hjemme i Asia (Nord-Kina, Nord-Vietnam, Korea og Japan), men ble tidlig introdusert til Øst-Sibir i Russland. Derfra ble den i perioden 1927-1957 spredd videre til Vest-Russland, og siden også til store deler av Europa. Fra Vest-Russland har den så spredd seg videre vestover til Baltikum og deler av Skandinavia. Den etablerte seg hurtig i Finland og spredde seg derfra til Sverige og etter hvert også til Norge. Mårhunden er imidlertid uønsket i norsk fauna, så det er tillatt å jakte på den året rundt. Derfor står den oppført på Norsk svarteliste.

Under er en video fra You Tube med mårhund:

Mårhund. Foto: Wikipedia
Edmar Bakøy. Foto: Snorre Berg