Første gang stevnet ble arrangert var i 1999 og har gått hvert år siden. Deltakelsen har variert, men noen av skytterne har kommet trofast tilbake år etter år. Mauservenner fra forskjellige steder på Fosen har hatt følge av likesinnede fra hele Trøndelag.

Arrangøren skaffer både klips og ammunisjon til deltakerne, og de låner ut våpen på standplass. Ungdom opp til vernepliktig alder skyter gratis. I år ventes både ungdommer fra jeger- og fiskerforeningen samt deltakere fra heimevernsungdommen.

Konkurransen foregår på den måten at det skytes tre klips med fem skudd i hver. Blinkene er helfigurer, en for hvert skudd. Seriene skytes fortløpende etter at det er ropt ild. Første klips skytes liggende på det lengste holdet og de neste fem skytes knestående på blinker som står litt nærmere. De siste fem helfigurene står bare noen titalls meter unna, men her er det plassert "vennligsinnede" figurer foran noen av dem en skal treffe. Treff i disse gir trekk i den samlede poengsummen. Totalsummen regnes ut både på grunnlag av treff og tida det tar å skyte ferdig. Kort tid gir flere poeng. Uansett hvilken mauser skytteren velger å bruke, er tidspresset en utfordring. En del av skytterne er ofte like varme som børsa i det skudd nummer femten fyker mot skiva.

Mauseren var standard enhetsgevær i forsvaret til mange land fra den ble lansert på slutten av attenhundretallet. Den var kjent for å være både robust, pålitelig og nøyaktig. Da tyskerne forlot Norge etter krigen, lå det igjen på hundretusenvis av våpen etter dem. Noen ble destruert, men mange av børsene ble tatt i bruk i det norske forsvaret. De siste mauserne som var i alminnelig bruk var ombygd til kaliber 7,62 og sto rundt om i heimene som mobiliseringsvåpen for heimevernssoldater. Da de ble erstattet av AG 3 på syttitallet, gikk mange av disse over i privat eie. Noen ble imidlertid liggende på mobiliseringslagre til de ble solgt til oppkjøpere på midten av nittitallet. Det er fremdeles greit å få fatt i en HV-mauser i god stand for en rimelig penge, men anledningene for å få brukt dem i konkurranser er ikke like mange. Mausermann er et kjærkomment høve til å få testet hva børsa og skytteren god for i tevling med andre skyttere med sans for gamle praktvåpen.

Fram til og med i fjor har vært Bjugn Feltskyttere stått for det tekniske og organisatoriske. Nytt av året er at Norske Reserveoffiserers Forbund avdeling Fosen står som medarrangør.