Dette er oppdragene de siste dagene:

09. november 07 Scramble 19:19 Pasient fraktet fra Ørland til Trondheim.

10. november 07 Scramble 09:00 Vi hentet en pasient fra standby-båten til Heidrun plattformen på Sklinnabanken. Pasienten ble heist om bord i helikopteret i slynge. Vi etterfylte drivstoff på Ørland før vi fløy pasienten til Trondheim.

10. november 07 Scramble 16:06 Pasient fraktet fra Kristiandsund til Trondheim.

14. november 07 Scramble 20:11 Pasient fraktet fra Fosen til Orkanger.

På 330-skvadronen skiller vi mellom ambulanseoppdrag og søk- og redningsoppdrag. Forespørselen om bruk av Sea King ved et ambulanseoppdrag kommer som oftest fra AMK via HRS som er den instans som til syvende og sist styrer bruken av redningshelikopter.

Av hensyn til pasientvern kan vi ikke skrive noen detaljer om ambulanseoppdragene våre.

Men som en generell oppsummering av det flybesetningene på 330 skvadronen opplever ila ett år kan vi si at det er mange oppdrag med pasienter med lungesykdommer som KOLS og astma eller hjerteproblemer. Det kan være akutte infarkt, eller pasienter som av ulike årsaker må flyttes fra ett bahandlingssted til et annet.

Vi flyr ofte gravide og nyfødte fra hele Fosen og øyene i vest inn til Trondheim og Orkanger. Som regel rekker vi fram i tide, men det har også hendt at barnet har kommet til i helikopteret på vei til sykehuset. I alle disse tilfellene har det etter forholdene stått bra til med mor og barn ved ankomst sykehuset.

Trafikkulykker er det også en del av, samt ulykker i hjemmet, på arbeid og ute i terrenget.

På årsbasis flyr vi omtrent 200 ambulanseoppdrag i tillegg til rundt 110 søks- og redningsoppdrag.

AMK – Akuttmedisinsk Kommunikasjonssentral (113)

HRS - Hovedredningssentralen

Wenche Rydning

330 skv avd Ørland

Foto (forside): Torbjørn Kjosvold