Opprop mot eiendomsskatten har fått over 700 underskrifter på et døgn

foto